LV | EN
2018. gada 17. novembris
Starptautiskie tiesību akti drukāt

Šajā sadaļā publicējam Eiropas Nolīgumu Par bīstamu kravu starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumus (RID).

Skatīt šīs sadaļas apakšsadaļas: ADR un RID.