LV | EN
2017. gada 19. novembris
Nacionālie tiesību akti drukāt

Normatīvie dokumenti, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas:

- Dzelzceļa likums;

- MK 04.01.2005. noteikumi Nr.13 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums";

- MK 29.12.1998. noteikumi Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība";

- MK 31.01.2012. noteikumi Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība";

- MK 05.01.1999. noteikumi Nr.4 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi";

- MK 27.06.2006. noteikumi Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali";

- MK 19.04.2016. noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai";

-MK 29.04.2014. noteikumi Nr. 217 "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums "

 

Tiesību aktu projekti:

20.07.2016. Satiksme ir izstrādājusi MK noteikumu projektu "Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu"

12.05.2016. Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) ir izsludināts noteikumu projekts "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi"