LV | EN
2019. gada 14. novembris
Nacionālie tiesību akti drukāt

Normatīvie dokumenti, kas regulē iestādes darbību, uzdevumus un funkcijas:

- Dzelzceļa likums;

- MK 04.01.2005. noteikumi Nr.13 "Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums";

- MK 29.12.1998. noteikumi Nr.489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība";

- MK 31.01.2012. noteikumi Nr.92 "Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība";

- MK 16.08.2016. noteikumi Nr. 558 "Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi";

- MK 15.07.2016. noteikumi Nr.472 "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi" ;

- MK 19.04.2016. noteikumi Nr.245 "Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai";

-MK 29.04.2014. noteikumi Nr. 217 "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums "