LV | EN
2019. gada 18. jūlijs
Vakances drukāt

 

Valsts dzelzceļa administrācija izsludina konkursu uz

Dzelzceļa pārvadājumu un ritošā sastāva daļas jurista amatu (uz nenoteiktu laiku).

 

 Prasības:

 - atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

- augstākā akadēmiskā vai profesionālā izglītība tiesību zinātnē;

- teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas;

- zināšanas par tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un ar to saistītu instrukciju izstrādes un virzības procesu;

- zināšanas lietvedībā, vēlama pieredze juridisku dokumentu sastādīšanā;

- labas prasmes darbā ar datoru;

- labas komunikācijas un sadarbības prasmes, spēja skaidri paust un argumentēt savu viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus;

- augsta atbildības sajūta un iniciatīva;

- spēja strādāt individuāli un komandā;

- vismaz 5 gadu iepriekšēja darba pieredze dzelzceļa transporta nozarē un valsts pārvaldē.

Darba pienākumi:

- izskatīt un pārbaudīt Valsts reģistros reģistrācijai iesniegto dokumentu atbilstību likuma prasībām, pieņemt lēmumus par reģistrāciju;

- izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus;

- kārtot ar personālvadību saistītos juridiskos jautājumus;

- valsts iepirkumu organizēšana;

- gatavot slēdzienus un veikt analīzi par iestādes un daļas kompetences jautājumiem, sniegt priekšlikumus un piedāvāt risinājumus jomas attīstībai;

- izskatīt un sniegt atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām;

- piedalīties Eiropas Savienības, valsts un nevalstisko institūciju organizētās apspriedēs un darba grupās, rīkot un piedalīties konferencēs, semināros un citos pasākumos;

- izstrādāt un noformēt priekšlikumus normatīvajiem aktiem un to izmaiņām.

Mēs piedāvājam:

- personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;

- iespēju piedalīties dažādās apmācību programmās;

- sociālās garantijas;

- veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laika);

-  papildatvaļinājuma dienas;

- interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā un interesantā kolektīvā.

Ierēdņa amatam (21. saime, IV līmenis) noteikta 11. mēnešalgu grupa- 1052- 1382 EUR alga (bruto).

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu un CV) iesniegt elektroniski līdz 18. jūlijam, nosūtot uz e-pastu: vda@vda.gov.lv vai Valsts dzelzceļa administrācijā, Riepnieku ielā 2, Rīgā, LV-1050.

Kontaktpersona- Valentīna Kampāne, tālr. 67234317