LV | EN
2017. gada 24. jūnijs
Budžets drukāt

 

Informācija par Valsts dzelzceļa administrācijas budžeta izdevumiem:

1. Budžeta izdevumi

2016. gada 19. oktobra Ministru kabineta rīkojums Nr. 602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017. gada budžeta apstiprināšanu"

2. Iestādes tāme

Valsts dzelzceļa administrācijas pasākuma resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme 2017. gadam

Informācija ievietota saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā", kuri izdoti saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 10. panta sesto daļu.

3. Darba samaksa

Iestādes amatpersonu mēnešalga tiek noteikta pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 "Noteikumi par institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību".

4. Atalgojums iestādē

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. panta otro daļu, iestādes mājaslapā katru mēnesi tiek publicēta informācija par amatpersonām izmaksāto atalgojumu. (2017. gada aprīlis )