LV | EN
2019. gada 22. augusts
Dzelzceļa infrastruktūras valsts reģistrs drukāt

Publiskās vai privātās dzelzceļa infrastruktūras īpašniekiem vai dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācija tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 29.12.1998. noteikumiem Nr. 489 "Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība"

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijai

Pieteikums dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) pārreģistrācijai

       

Paraugs Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) reģistrācijas pieteikuma aizpildīšanai